Nhà khoa học: NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Kiềm Saphia

Đăng ký tư vấn

Viện sĩ, Giáo sư. Tiến Sĩ Khoa Học. BS: ĐÁI DUY BAN

Chủ tịch hội hóa sinh Y học Việt Nam

Đăng ký tư vấn

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ: NGUYỄN TUẤN BÌNH

Nguyên phó cục trưởng Cục Y tế Bộ Công An, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược Việt

Đăng ký tư vấn

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ: TRẦN THỊ MINH TÂM

Trưởng phòng đạo tạo Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Đăng ký tư vấn

Tiến Sĩ, Bác Sĩ: LƯU MINH CHÂU

Chủ nhiệm Bộ môn Y tế công cộng Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Đăng ký tư vấn

Tiến Sĩ: ĐINH THỊ HỒNG MINH

Phó trưởng phòng KHCN & HTQT Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Đăng ký tư vấn