CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Cam kết xử lý khiếu nại

Kiềm Saphia cam kết tiếp nhận và xử lý 100% khiếu nại từ khách hàng và chịu trách nhiệm với tất cả các dịch vụ, sản phẩm do Kiềm Saphia cung cấp như: Hệ thống đặt hàng, website, sản phẩm…

2. Tiếp nhận khiếu nại

Để được hỗ trợ xử lý sớm nhất các vấn đề của quý khách hàng. Kiềm Saphia công bố thông tin tiếp nhận khiếu nại chính thức qua các hình thức sau:

  • (1) Gọi điện trực tiếp tới hotline Phòng dịch vụ và chăm sóc khách hàng: 0336 362 588 và gửi các thông tin bổ sung theo yêu cầu của nhân viên chăm sóc khách hàng.
  • (2) Gửi thông tin khiếu nại qua Email: dangkykiemsaphia@gmail.com. Kiềm Saphia sẽ chủ động liên lạc lại cho quý khách hàng để xử lý trong thời gian sớm nhất.