PHÁP LÝ KIỀM SAPHIA

1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

2. GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

3. GIẤY CÔNG BỐ SẢN PHẨM

4. GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO SẢN PHẨM